Anatomische atlas Prometheus

Vertaling van twee van de drie delen van de 1e druk en het volledige vertaal- en redactiewerk voor de herziene 2e druk van een anatomische atlas voor Bohn Stafleu van Loghum (Springer Media), uitgevoerd in opdracht van het vertaalbureau van Taalcentrum VU.

textual 2010 -Prometheus