Artikel NRC Palestijns conflict

Uit het Engels vertaald artikel over het Palestijnse conflict, verschenen in NRC Handelsblad op 19 april 2002, via het vertaalbureau van Taalcentrum VU.

textual 2002 - NRC